Genealogie Dolfing

‘Een oude familie uit Orvelte1)

Genealogie Volders

‘Van het Westerwolder geslacht’

'Vader, vaders, vaders, vaders, vaders, vaders, vaders, moeders, vaders, vaders, vaders, vaderskant'

J(oh)an Dolfing, geboren voor 1560, diverse malen vermeld te Orvelte in de goorspraken aan het eind van de 16e eeuw.
De eerste vermelding is van de goorspraak te Beilen op 10 maart 15722). Johan van den Cloester sprak daar op 15 juli 1571 Johan Schuilinge en Johannes Dolffinge aan die ergens borgen voor waren. Dezen antwoorden op de goorspraak dat ze geen borgen meer waren omdat de meijer op het werf was gekomen met een zwager en de jonker zijn pacht had ontvangen. Johan van den Cloester wordt door de buren in het ongelijk gesteld.
Ook bij de volgden goorspraak gaat het vermoedelijk om hem3): “Roeleff Bults biss ter tijdt he sall vertoenet hebben segel und breven, wel de arfenissenn sal behoeren tho gneten, den 2 Aprilis 83. De buren tugen Roleff yn en onrecht verbott.”
Er was blijkbaar onenigheid over de erfenis van Hindrick Bults. De uitspraak is dat Roelof Bults moet bewijzen dat (Johan?) Dolfinge te Orvelte iets van de erfenis waarin hij ook gerechtigd is heeft gekregen. Hoe de verwantschap is tussen Dolfinge en Hindrick Bults wordt niet duidelijk. Wel komt veel later voor de etstoel weer een zaak aan de orde tussen een Dolfinge en de familie Bults maar of er verband is kan niet met zekerheid gezegd worden.
Johan Dolfinge te Orvelte komt verder voor als buur en volmacht te Orvelte op een aantal goorspraken4).


Drentse Historische Vereniging, Vereniging voor Geschiedenis en Genealogie, Boerema J.G., Genealogie Dolfing Een oude familie uit Orvelte Jaargang 9 2002, blz. 16-17.

Oudere versie van de genealogie van de familie Dolfing is te vinden op de site van J.G. Boerema.


1.  Met dank aan M. Cramer, H. Dolfing en H. Homan Free.
2.  Goorspraken van Drenthe II, 1572-1577, p. 5-6.
3.  Goorspraken van Drenthe IV, 1583-1589, p. 18-19: Dalen, 15 maart 1584.
4.  Goorspraken van Drenthe IV, p. 21, Dalen 15 maart: Johan Dolfinge en Johan Hugen als buren genoemd: p. 60, Sleen 11 mei 1587: Johan Dolfinge treedt op als volmacht van de buren van Orvelte; p. 99, Beilen 20 juni 1588: Johan Dolfinge en Hindrick Jacops als buren genoemd; V, 1598-1602, Beilen 16 juli 1600: Johan Dolfinge te Orvelte treedt op namens de buir van Orvelte tegen Tyes Oesteralkinge wegens een lening.

Jan Folders koopt in 1652/1653 een boerderij in Ter Wupping onder Onstwedde het erve “Berents”. Dit erve moet omstreeks 1650 bij executie verkocht zijn. Koper is de Richter van Westerwolde Eppo Sibinga die het in 1652 verkoopt aan Hanno Boelmans Hubbeling en zijn broer Boele Boelemans Hubbeling op ”Nanninghs” zij verkopen het voor een gedeelte door aan Jan Folders. Van Jan Folders is weinig bekend. Niet waar hij vandaan kwam en ook de naam van zijn vrouw is niet bekend. Dit leid tot de conclusie dat hij geen inwoner van Westerwolde is geweest zoals de oude erfgezetenen van Westerwolde o.a. Edingh, Heijes en Coets en zoveel anderen die in de Hoenderbelasting voorkomen.


Luring H., Genealogie van het Westerwolder geslacht Folders Volders 1e druk, blz. 5.

'Moeder, moeders, vaders, vaders, vaders, vaders, vaders, vaders, vaders, vaderskant'